Redactie ondernemings­plan

Op koers in roerige tijden

Opdracht: het redigeren van het ondernemingsplan 2014-2017 van woningcorporatie LEKSTEDEwonen
Opdrachtgever: Nestas communicatie

De reactie van de directeur van LEKSTEDEwonen op mijn geredigeerde versie van het ondernemingsplan:

“Ik moet zeggen dat ik onder de indruk was van het geleverde werk. Een prachtige en handzame samenvatting.”

Het ging om een ingekorte versie, voor de stakeholders van LEKSTEDEwonen.

De aangeleverde tekst was redelijk ambtelijk geschreven. Waar het kon, heb ik de tekst ingekort. Daarbij ben ik steeds uitgegaan van wat belangrijk is voor de stakeholders, de doelgroep van deze versie van het ondernemingsplan. Veel informatie die vooral intern van belang was, heb ik eruit gehaald.

Verder heb ik de hele tekst geredigeerd:

  • kortere, prettiger leesbare zinnen gemaakt
  • ambtelijk taalgebruik herschreven
  • vaktermen zo veel mogelijk vermeden of toegelicht
  • tussenkopjes toegevoegd
  • alinea’s naar een logischer plek verplaatst
  • et cetera.

Ik kreeg de opdracht via Nestas communicatie. Een communicatie- en evenementenbureau waarvoor ik vaak freelance opdrachten uitvoer. En toevallig ook in een ver verleden mijn werkgever.

Redigeren ondernemingsplan

Terug naar portfolio >