’n Laatste kans, ’n nieuw begin

Waar een corporatie tegenaan loopt bij de aanpak van extreme overlast

6 praktijkvoorbeelden van extreme situaties, waarvan er een aantal flink uit de hand liep. Die vormen de basis van dit 68 pagina’s tellende boek dat ik voor de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot heb geschreven.

Per hoofdstuk heb ik 1 dossier samengevat en een tijdlijn gemaakt. Daaruit blijkt dat extreme overlast-situaties vaak jaren en jaren aanhouden.

Daarnaast heb ik een aantal overlast-veroorzakers en direct betrokkenen zelf geïnterviewd; een bijzondere opdracht.

Aan de hand van de 6 praktijkvoorbeelden biedt Stadgenoot inzicht in de problemen waar een corporatie tegenaan loopt bij de aanpak van extreme overlast:

  • handenbindende wet- en regelgeving
  • gebrekkige communicatie
  • onvolledige informatie
  • verschil in inzicht tussen corporatie en hulpverlenende instanties.

Met dit boek wilde Stadgenoot aanzetten tot discussie om obstakels bij de aanpak van extreme situaties uit de weg te ruimen. Samen met een symposium hierover, dat Stadgenoot organiseerde, heeft dit boek het onderwerp inderdaad op de politieke agenda gezet.

(Lees verder na de afbeeldingen.)

OverlastaanpakOverlastaanpak

Een pdf van het boek staat nog op het Landelijk Platform Woonoverlast.

Terug naar portfolio >